Tırnak Batma Tedavisi

Tırnak Batma Tedavisi

Tip dilinde Onychocryptosis adlandırdığımız tırnak batması sorunu tırnak matriksinin şekil değişikliği nedeniyle büyüyen tırnağın çevreleyen deri ve yakın doku içine dönmesi neticesinde ortaya çıkar. Kişinin yürümesini,iş görmesini engelleyecek derecede rahatsızlık ve ağrı verebilen bu rahatsızlık günlük aktiviteyi etkileyerek kişinin psikolojisini bile bozup sağlığını tehlikeye düşürebilir.Genellikle ayağın büyük parmağında ortaya çıkan bu durum ayağın diğer tırnakları ve nadiren el tırnaklarında da görülebilir. Tırnak batmasında en çok suçlanan etken travmalar(uygun olmayan ayakkabı) ve tırnağın yalnış kısaltmasıdır. Şeker hastalığı, dışarıdan sürekli bası maruziyeti, aşırı terleme , obezite , kemik deformitelerinin varlığı ve tırnak altında gelişen tümörler tırnak batmasının ortaya çıkmasında önemli rol üstlenebilir.

Klinik tablo ilk başta kendisini batan kenarda hafif kızarıklık ve şişmeyle gösterip daha sonra enfeksiyon ,irin akıntısı ve ileri aşamada granulasyon dokusu olarak bilinen kanayan kabarıklıkla gösterir.

Tırnak batması tedavisinde en iyi yöntem local anestezi altında tırnağın estetiği korunarak sadece batan kenarı ve matiksi alınır .Nüks oranı 10-20 civarında olan bu yöntemde matriks kimyasal uygulamalar veya cerrahi yöntem ile yok edilir. Ağrısız bu uygulamadan sonra hasta 24-48 saat istirahat edip bir hafta koşmak ve spor yapmaktan uzak tutulur. İyileşme 7-10 günü bulmakta, hasta günlük hayatına 1-3 gün içerisinde dönebilmektedir.

Yeni oluşan tınağın bakımı için dikkat etmesi gereken konular :

      ·

 

  • Normal tırnak oluşana kadar doktor takibi önemlidir.
  • Tırnakta mantar hastalığı varsa mutlaka tedavi edilmelidir.
  • Doğru ayakkabı seçimi önemlidir.
  • Ayak tırnakları düz olarak kesilmelidir, köşeleri deriye çok yakın kesmekten kaçınmalıdır.
  • Ayak dinamiğinin düzeltilmesi gereklidir. Tabanlık ile taban düşüklüğü sorunun çözülebilir.
  • Aşırı ayak terlemesi tedavi edilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.